ข้อมูลบริษัท

 • สาส์นจากประธาน

  พวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม
  โดยมุ่งมั่น “สร้างอนาคตแห่งความฝัน”

  นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2475 ในฐานะผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องมือเพชร เราได้ให้การสนับสนุน แนวคิด “Monozukuri (การผลิตของ) “และสนับสนุนสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอันสะดวกสบาย
  ที่ผ่านมา สินค้าและบริการที่เราส่งออกไปทั่วโลก มักนำไปใช้ในกิจกรรมด้านการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆที่ล้ำสมัยแห่งยุคอยู่เสมอ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร รถยนต์ การดูแลทางการแพทย์ และการก่อสร้าง ฯลฯ

  ผู้คน สร้างสิ่งของต่างๆขึ้นมามากมายเพื่อแสวงหาชีวิตอันสะดวกสบาย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาว่า ยิ่งสิ่งของมีมากและสะดวกสบายขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งส่งผลให้สิ่งแวดล้อมของโลกแย่ลงเท่านั้น กลับทำให้เกิดความรู้สึกอันยากที่จะบรรยายอย่างมาก ในฐานะผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิต
  ในทางกลับกัน สิ่งของ ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอันสะดวกสบาย
  และการผลิตของเพื่อตอบสนองความสะดวกสบาย จะยังคงดำเนินต่อไป และจะยิ่งขยายมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น ทุกวันนี้ ธุรกิจจำนวนมาก ต่างก็มุ่งหวังที่จะเข้าใจปัญหาในระดับโลก และ แก้ไขปัญหาโดยยึดถือเป็นกิจกรรมขององค์กร เพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนและดีขึ้น
  พวกเราเอง ก็ยึดถือตามหลักปรัชญาการบริหาร ทีว่า “ยึดมั่นในการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อวัฏจักรทางธรรมชาติ
  ” และมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่นำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดียิ่งขึ้น
  แสวงหาประสิทธิภาพอันพึงประสงค์ในฐานะเครื่องมือ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และความสามารถในการผลิตอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าจะช่วยลดภาระของสิ่งแวดล้อมของโลกได้ แม้ว่าสังคมจะเจริญขึ้น และ Monozukuri (การผลิตของ)จะขยายตัวมากขึ้นก็ตาม

  ปัจจุบัน ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยการใช้ประโยชน์จากบิ๊กดาต้าและ AI และเริ่มซึมลึกเข้าไปในวิถีชีวิตของพวกเรา ในอนาคต นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจะยังคงก้าวหน้าต่อไป ด้วยความเร็วที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมใหม่ๆ เช่น “การขับขี่ด้วยระบบอัตโนมัติ” “หุ่นยนต์” และ “มาตรฐานการสื่อสารโทรคมนาคมยุคหน้า”

  พวกเราจะค้นหาความเป็นตัวตน และขัดเกลาแนวความคิดอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมๆกับมีวิสัยทัศน์ในอนาคตอันกว้างไกล และท่ามกลางนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนี้ เราจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความทันสมัย และช่วยเหลือสังคม

  เราหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากคุณอย่างต่อเนื่องในอนาคต

  ประธานบริษัท
  ประธานบริษัท
  นายโยสุเกะ ฮามาดะ
 • ภาพรวมบริษัท

  ชื่อบริษัท Tokyo Diamond Tools Mfg. Co., Ltd.
  ก่อตั้ง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2483 (ศักราชโชวะปีที่15) เปิดกิจการ วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2475 (ศักราชโชวะปีที่7)
  จำนวนพนักงาน ประมาณ 300 คน
  กรรมการบริหาร และ
  ผู้ตรวจสอบบัญชี
  ผู้ที่มีอำนาจลงชื่อในฐานะตัวแทนของบริษัท 
  นายโยชิยูกิ ฮามาดะ
  ประธานบริษัท นายโยสุเกะ ฮามาดะ
  กรรมการบริหาร นายซึโยชิ ชิโมโตริ (ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายเทคนิคการผลิต)
  กรรมการบริหาร นายเคอิจิโระ โอจิไอ
  (ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขาย)
  กรรมการบริหารภายนอกบริษัท นายมาซาโนบุ โอกาวะ
  เจ้าหน้าที่บริหาร นายฮิโรชิ ฟุคุฮาระ
  (ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารธุรกิจ)
  ผู้ตรวจสอบบัญชี นายอุเอโนะ โคจิ
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2-3-5 Nakane, Meguro-ku, Tokyo 152-0031 Japan
  TEL : (+81) 3-3723-8111(ตัวแทน)
  FAX : (+81) 3-3724-8573
  รายละเอียดธุรกิจ ผลิต ซ่อมแซม และขาย เครื่องมือเจียรเคลือบเพชรและ CBN ( Metal / Resin/ Veterifile/ Plating)
  ผลิต ซ่อมแซม และขาย เครื่องมือตัดเคลือบเพชรและ CBN
  ได้รับการรับรอง ISO9001(โรงงานผลิตที่เซนได และฮิโนซากิ) สถาบันรับรอง:BSI Group
 • สาขา

  สำนักงานขายในประเทศไทย

  โรงงานในประเทศไทย

  สำนักงานขายที่สิงคโปร์

  สาขาที่ญี่ปุ่น

  • โรงงานผลิตที่เซนได , โรงงานผลิตที่เซนได-ฮิโนซากิ, โรงงานที่นากาโนะ , โรงงานที่โตเกียว

 • ประวัติ

  พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2529

  • 07 ก.ค. 2475ก่อตั้ง Tokyo Diamond Tool Mfg. Co. , Ltd. โดย โยชิมิซึ ฮามาดะ (Yoshimitsu Hamada : ประธานคนแรก และล่วงลับไปแล้ว)
   เปิดโรงงาน ตั้งอยู่ เลขที่ 50,เมืองไทระ, เขตเมกุโระ,โตเกียว)
  • มิ.ย. 2476เปิดสำนักงานขาย (เลขที่ 1-5 เมืองทามา,เขตชิบะ, โตเกียว)
  • ก.ย. 2477ย้ายโรงงานใหม่ (เลขที่ 97 เมืองนากาเนะ, เขตเมกุโระ,โตเกียว)
  • พ.ย. 2483เปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเป็น บริษัทจำกัด
   สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่1-5,เมืองชิบาตะ,เขตมินาโตะ,โตเกียว
  • เม.ย. 2485ย้านสำนักงานใหญ่ ( เลขที่164 , เมืองไทระ,เขตเมกุโระ,โตเกียว)
  • มี.ค.2495ได้รับการรับรองว่าเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องทดสอบความแข็ง ตามกฎหมายชั่งตวงวัด
  • พ.ค.2496เปิดสำนักงานขายที่โอซาก้า(เขตโยโดกาว่า, เมืองโอซาก้า,จังหวัดโอซาก้า)
  • ธ.ค.2496เปิดสำนักงานขายที่นาโกย่า(เขตนากะ,เมืองนาโกย่า,จังหวัดไอจิ)
  • ม.ค. 2503เปิดโรงงานแห่งที่ 2 ในโตเกียว (นากาเนะ,เขตเมกุโระ,โตเกียว)
  • เม.ย. 2504เปิดโรงงานที่โอะกะยะ ( โคฮัน, เขตโอกะยะ,จังหวัดนางาโนะ)
  • ส.ค.2506สร้างอาคารสำนักงานใหญ่ใหม่ และย้ายไปยังที่ตั้งปัจจุบัน
   (เลขที่2-3-5 นากาเนะ,เขตเมกุโระ,โตเกียว)
  • ม.ค.2515เปิดโรงงานที่เซนได ( เมืองมูราตะ,อำเภอชิบาตะ,จังหวัดมิยางิ)
  • ส.ค.2516เปิดสำนักงานขายที่เซนได
  • ม.ค.2518เปิดสำนักงานขายที่คิวชู(เขตมินามิ,เมืองฟุกุโอกะ,จังหวัดฟุกุโอกะ)
  • ก.ย.2520ขยายอาคารโรงงานที่เซนได (ปัจจุบันคืออาคารหมายเลข 2)
  • ก.พ.2521พ.ศ.2521(ปีค.ศ.1978) นำผลงานออกแสดง ในงาน Tokyo Invention show
   (Exhibition) (ผู้จัดงาน : Japan Institute of Invention and Innovation,
   Tokyo Branch) และ “Miracle bite” ซึ่งเป็น Diamond Bite
   สำหรับเจียรตกแต่งผิวกระจก ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนได้รับรางวัล
   “Nara Invention Award”
  • พ.ย.2528ขยายอาคารโรงงานที่เซนได (ปัจจุบันคืออาคารหมายเลข 3)

  พ.ศ. 2530 -

  • มี.ค.2530ประธานและซีอีโอคนแรก โยชิมิซึ ฮามาดะ(Yoshimitsu Hamada) เสียชีวิต
   ทาคาชิ ฮามาดะ (Takashi Hamada)ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและซีอีโอ
  • ก.พ.2533ขยายอาคารโรงงานที่เซนได (ปัจจุบันคืออาคารหมายเลข 5)
  • มิ.ย.2538ก่อตั้ง “Tokyo Diamond Industries (S) Pte. Ltd.”
   ซึ่งเป็นบริษัทลูกในต่างประเทศที่สิงคโปร์
  • พ.ศ.2543ขยายอาคารโรงงานที่เซนได (ปัจจุบันคืออาคารหมายเลข 6)
  • ก.ย.2544เปิดโรงงานที่เซนได-ฮิโนซากิ
   (เมืองมูราตะ,อำเภอชิบาตะ,จังหวัดมิยางิ)
  • พ.ย.2549ตั้งโรงงานใหม่ที่นางาโนะ ย้ายจากโรงงานที่โอกะยะ
   (อิมาอิ,เขตโอกะยะ,จังหวัดนางาโนะ)
  • ก.ย.2551จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางเทคนิค
  • ต.ค.2551ก่อตั้ง “Tokyo Diamond (Thailand) Ltd.” ซึ่งเป็นบริษัทลูกในต่างประเทศที่ประเทศไทย
  • เม.ย.2553ก่อตั้ง “T.D.M.(Thailand)Co., Ltd.” ในประเทศไทย
  • มิ.ย.2561ประธานและซีอีโอ ทาคาชิ ฮามาดะ (Takashi Hamada) เกษียณอายุ
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โยชิยูกิ ฮามาดะ (Yoshiyuki Hamada) ,
   ประธานและซีอีโอ โยซูเกะ ฮามาดะ (Yosuke Hamada) เข้ารับตำแหน่ง
  • มิ.ย. 2564เปิดห้องแล็ปวาโกะ(เมืองวาโกะ จังหวัดไซตามะ)