จาน CBN เมทัลบอนด์ตรงตามรูปทรง

 
products image

รูปทรงเปลี่ยนแปลงน้อย, มีอายุใช้งานนาน

เป็นจานเมทัลบอนด์สำหรับชิ้นงานตรงตามรูปทรง เช่น เลื่อยและมีดที่ทำจากเหล็กแข็ง, เหล็กเครื่องมือประสม สามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่ไม่สามารถใช้หินลับทั่วไปได้, ชิ้นงานที่มีรูปทรงละเอียดและซับซ้อน และมีรูปทรงเปลี่ยนแปลงน้อย อีกทั้งมีจุดเด่นคือมีอายุการใช้งานยาวนาน


Component Material of the Tools・Bond เมทัลบอนด์
Delivery Date ประมาณ 3 - 4 สัปดาห์
Use ใช้กับชิ้นงานตรงตามรูปทรงที่เป็นเหล็กแข็ง, เหล็กเครื่องมือประสม
Other