เครื่องวัดความแข็ง

 
products image

เครื่องวัดความแข็งสำหรับเครื่องทดสอบความแข็งที่จำเป็นต้องใช้เทคนิคการขัดที่มีความละเอียดสูง

อินเดนเตอร์สำหรับเครื่องทดสอบความแข็งที่ต้องใช้เทคนิคการขัดที่ละเอียดมากนั้น เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างมาก เราขอนำเสนออินเดนเตอร์สำหรับเครื่องทดสอบความแข็ง Rockwell,Vickers และ Knoop ที่สามารถใช้ทดสอบความแข็งของวัสดุที่มีความแข็งมากได้


Component Material of the Tools・Bond เพชรผลึกเดี่ยว
Delivery Date ประมาณ 3 - 4 สัปดาห์
Use เป็นอินเดนเตอร์สำหรับเครื่องทดสอบความแข็ง
Other