ดอกสว่านหัวเพชรแบบแห้ง

 
products image

สำหรับผลิตแบบแห้ง

เป็นดอกสว่านหัวเพชรสำหรับผลิตแบบแห้งที่เหมาะที่สุดต่อการเจาะรูที่หน้างานที่ไม่สามารถใช้น้ำมันหล่อเย็น (น้ำเย็น) ได้


Component Material of the Tools・Bond เมทัลบอนด์
Delivery Date ประมาณ 3 - 4 สัปดาห์
Use เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมบางส่วนในการเปลี่ยนสภาพหรือต่อเติมโครงสร้างที่มีอยู่แล้ว
Other