ดอกสว่านหัวเพชร “MOLE”

 
products image

มีความคมมาก และมีอายุการใช้เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เดิม

เป็นดอกสว่านหัวเพชรที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับเจาะรูคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคมมาก และมีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เดิม


Component Material of the Tools・Bond เมทัลบอนด์
Delivery Date ประมาณ 3 - 4 สัปดาห์
Use สำหรับเจาะรูคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกัน
Other