เพชรแต่งหินชนิดมีองศา

 
products image

ตกแต่งหินลับเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ตรงตามรูปทรง

เพชรแต่งหินชนิดมีองศาแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทรงปิรามิด, ทรงกรวย, ทรงแบน, ทรงลิ่ม สามารถนำไปใช้ในการตกแต่งหินลับให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ตรงตามรูปทรง


Component Material of the Tools・Bond เมทัลบอนด์
Delivery Date ประมาณ 3 สัปดาห์
Use สามารถนำไปใช้ในการตกแต่งหินลับทั่วไปให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ตรงตามรูปทรง
Other