เพชรแต่งหินชนิดหัวเดียว

 
products image

สามารถตกแต่งรูปร่างหินลับและเพิ่มความคมได้ในเวลาสั้น ๆ

ขนาดของแร่เพชรจะแตกต่างกันตามความกว้างและเส้นผ่านศูนย์กลางของหินลับ รวมถึงปริมาณที่จะกำจัดออกสามารถตกแต่งรูปร่างหินลับและเพิ่มความคมได้ในเวลาสั้น ๆ


Component Material of the Tools・Bond เพชรผลึกเดี่ยว
Delivery Date ประมาณ 3 สัปดาห์
Use ตกแต่งรูปร่างและเพิ่มความคมของหินลับทั่วไป
Other