เพชรแต่งหินชนิดเพชรกลุ่ม

 
products image

ช่วยให้เรามีใบมีดใหม่ไว้ทำงานอยู่เสมอ

ช่วยให้เราใบมีดใหม่ไว้ทำงานอยู่เสมอด้วยเพชรแต่งหินที่มีการเผาผนึกผงเพชรจำนวนมากเข้ากับผงโลหะ


Component Material of the Tools・Bond เมทัลบอนด์
Delivery Date ประมาณ 3 สัปดาห์
Use ตกแต่งรูปร่างและเพิ่มความคมของหินลับทั่วไป
Other