เพชรแต่งหินชนิดหลายหัว

 
products image

มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีการเผาผนึกเพชรหลายขั้น

เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงความประหยัดเป็นหลัก เพื่อนำมาแทนเพชรแต่งหินชนิดหัวเดียวที่ใช้แร่เพชรขนาดใหญ่ สามารถนำมาตกแต่งหยาบได้


Component Material of the Tools・Bond เพชรผลึกเดี่ยว
Delivery Date ประมาณ 3 สัปดาห์
Use ตกแต่งรูปร่างและเพิ่มความคมของหินลับทั่วไป
Other