เพชรแต่งหินชนิดมีองศา “ไฮแพค”

 
products image

มีอายุการใช้งานและประสิทธิภาพการทำงานที่แน่นอน

มีการใช้สารเผาผนึกเพชรแทนการใช้เพชรธรรมชาติ และใช้ในการขึ้นรูปหินลับสำหรับฟอร์มมิ่ง แร่เพชรธรรมชาติ จะมีอายุการใช้งานและประสิทธิภาพการทำงานไม่แน่นอน


Component Material of the Tools・Bond ไฮแพค
Delivery Date ประมาณ 3 สัปดาห์
Use ตกแต่งหินลับทั่วไปได้ตรงตามรูปทรง
Other