ครีมผงขัดเพชร

 
products image

มีลักษณะเป็นเจลที่มีผงเพชรกระจายอยู่ทั่ว

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเพชรมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ชิ้นงานมีความละเอียด และลดเวลาในการขัดวัสดุที่มีความแข็งสูง เช่น แม่พิมพ์ให้น้อยลง อยู่ในรูปแบบเจลที่มีผงเพชรกระจายอยู่ทั่ว มีการใช้โดยละลายให้เบาบางด้วยโซลูชั่น (สารเจือจาง) ที่กำหนด


Component Material of the Tools・Bond
Delivery Date ประมาณ 3 สัปดาห์
Use ขัดหยาบ, ขัดละเอียด, ขัดมันในวัสดุที่มีความแข็งสูง
Other