จานเรซินบอนด์ BOP

 
products image

สำหรับตกแต่งผิวชิ้นงานที่เจียรด้วยจานเมทัลบอนด์เดิมเป็นขั้นตอนสุดท้าย

แก้วที่นำมาทำจอ FPD จะมีการผลิตขนาดใหญ่ขึ้นในทุก ๆ ปี หากจอแก้วมีขนาดใหญ่ขึ้น ก็อาจจะทำให้เกิดรอยแตกและบิ่นในขั้นตอนการขนส่งและจัดการ จึงมีการใช้จานลบมุมเรซินบอนด์ BOP เพื่อตกแต่งผิวชิ้นงานที่เจียรด้วยจานเมทัลบอนด์เดิมเป็นขั้นตอนสุดท้าย


Component Material of the Tools・Bond เรซินบอนด์
Delivery Date ประมาณ 3 - 4 สัปดาห์
Use ลบมุมจอแก้ว (ตกแต่งขั้นสุดท้าย)
Other