จานลบมุมแผ่นแก้ว DEX(อิเล็กโตรดิโพซิชั่น

 
products image

แก้ไขความหยาบของผิวในส่วนที่ลบมุม, สามารถควบคุมให้ขอบปลายบิ่นน้อยที่สุดได้

แก้ไขความหยาบของผิวในส่วนที่ลบมุม, สามารถควบคุมให้ขอบปลายบิ่นน้อยที่สุดได้ด้วยการทำอิเล็กโตรดิโพซิชั่นแบบพิเศษ


Component Material of the Tools・Bond อิเล็กโตรดิโพซิชั่น
Delivery Date ประมาณ 3 - 4 สัปดาห์
Use ลบมุมวัสดุแผ่นแก้วสำหรับฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ใน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
Other