ดอกสว่านหัวเพชรคู่

 
products image

ช่วยลดเวลาในการทำงาน โดยเจาะรูภายใน/ภายนอกพร้อมกันในเวลาเดียว

เป็นดอกสว่านหัวเพชรสำหรับเจารูภายใน/ภายนอกพร้อมกันในเวลาเดียว


Component Material of the Tools・Bond เมทัลบอนด์
เรซินบอนด์
Delivery Date ประมาณ 3 - 4 สัปดาห์
Use สำหรับเจาะรูภายใน/ภายนอกพร้อมกันในแก้วหรือเซรามิคที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับแผง HDD
Other