จาน Cross-Pellet

 
products image

แสดงถึงจุดเด่นของ cross palettes ที่มีการเรียงแถวได้อย่างดีเยี่ยม

เป็นจานสำหรับแปรรูปที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีความเรียบ, ความคมที่ยอดเยี่ยม แสดงถึงจุดเด่นของ cross palettes ที่มีการเรียงแถวได้อย่างดีเยี่ยม


Component Material of the Tools・Bond เมทัลบอนด์
เรซินบอนด์
Delivery Date ประมาณ 3 - 4 สัปดาห์
Use ใช้กับชิ้นงานที่ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ และความเรียบ, ความคมที่ยอดเยี่ยม เช่น แร่ควอตซ์, เซรามิค ฯลฯ
Other