จานอิเล็กโตรดิโพซิชั่นตรงตามรูปทรง

 
products image

เหมาะสมที่สุดสำหรับเจียรวัสดุที่มีคุณสมบัติอย่างแม่เหล็กในกลุ่ม Neodymium- Iron

เป็นจานอิเล็กโตรดิโพซิชั่นตรงตามรูปทรงที่ใช้กับงานที่ต้องการความละเอียดขั้นสูง ส่วนใหญ่จะพบว่ามีการนำไปใช้กับ Motor Core เป็นจานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเจียรวัสดุที่มีคุณสมบัติแบบแม่เหล็กในกลุ่ม Neodymium- Iron ที่มีการใช้เพิ่มขึ้น เช่น เฟอร์ไรท์, เซรามิค, แก้ว


Component Material of the Tools・Bond อิเล็กโตรดิโพซิชั่น
Delivery Date ประมาณ 3 - 4 สัปดาห์
Use ใช้กับชิ้นงานที่ตรงตามรูปทรง
Other