คัตเตอร์เพชร “เฟเธอร์”

 
products image

เป็นคัตเตอร์ใบมีด แบบบาง All-in-One

เป็นคัตเตอร์ใบมีด แบบบาง All-in-one ที่เน้นการตัด/เซาะร่องชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์อย่างละเอียด


Component Material of the Tools・Bond เรซินบอนด์
เมทัลบอนด์
Delivery Date ประมาณ 3 - 4 สัปดาห์
Use ใช้กับเซอร์เมท, เซรามิค, แก้ว, เฟอร์ไรท์
Other