หัวตัดเพชรเคลียร์

 
products image

ขอนำเสนอปลายมีดคมกริบที่ได้จากการเคลือบ CVD ผลึกเดี่ยว

ขอนำเสนอวัสดุใหม่ หัวเพชรผลึกเดี่ยว ใช้วัสดุใหม่และเพชร CVD ผลึกเดี่ยวที่มีลักษณะเฉพาะของเพชรผลึกเดี่ยวธรรมชาติแบบเดิมกับเพชรผลึกเดี่ยวสังเคราะห์แรงดันสูง มีปลายมีดคบกริมที่ได้จากการเคลือบผลึกเดี่ยวและมีความทนทานของเพชรเผาผนึก (PCD)


Component Material of the Tools・Bond เพชรผลึกเดี่ยว
Delivery Date ประมาณ 3 - 4 สัปดาห์
Use สำหรับงานตัดคุณภาพสูง, งานที่ต้องใช้ความละเอียดและแม่นยำสูง และสำหรับทำแม่พิมพ์ของแผ่นนำแสง, เลนส์ ฯลฯ
Other