หัวตัดเพชรตรงตามรูปทรง

 
products image

มีการใช้เทคนิคการขัดตรงตามรูปทรงที่เราภาคภูมิใจ

เป็นหัวตัดเพชรธรรมชาติตรงตามรูปทรงที่มีการใช้เทคนิคการขัดตรงตามรูปทรงที่เราภาคภูมิใจ สามารถสร้างรูปแบบซับซ้อนที่จำเป็นในการใช้เครื่องจักรสำหรับตัดผิวกระจกของเรซินและโลหะอ่อนได้อย่างแม่นยำ


Component Material of the Tools・Bond เพชรผลึกเดี่ยว
Delivery Date ประมาณ 3 - 4 สัปดาห์
Use สำหรับงานตัดคุณภาพสูง, งานที่ต้องใช้ความละเอียดและแม่นยำสูง และสำหรับทำแม่พิมพ์ของแผ่นนำแสง, เลนส์ ฯลฯ
Other