หัวเพชรเอนกประสงค์

 
products image

ช่วยลดต้นทุนการผลิต

เป็นหัวเพชรชนิดที่สามารถเปลี่ยนใบมีดได้ ใบมีด 1 ชิ้นสามารถทำมุมได้หลากหลาย ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์


Component Material of the Tools・Bond เพชรผลึกเดี่ยว
Delivery Date ประมาณ 3 - 4 สัปดาห์
Use สำหรับงานตัดคุณภาพสูง, งานที่ต้องใช้ความละเอียดและแม่นยำสูง และสำหรับทำแม่พิมพ์ของแผ่นนำแสง, เลนส์ ฯลฯ
Other