หัวเพชร/CBN ไฮแพค

 
products image

ได้ผิวตัดที่มีความละเอียดสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลายเท่าเมื่อเทียบกับซีเมนต์คาร์ไบด์

ใช้ในการผลิตที่ต้องการผิวตัดที่มีความละเอียดสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลายสิบเท่า ซึ่งไม่สามารถพบได้จากอุปกรณ์ซีเมนต์คาร์ไบด์


Component Material of the Tools・Bond ไฮแพค
Delivery Date ประมาณ 3 - 4 สัปดาห์
Use เพชรจะใช้ในงานเซรามิค, เรซิ่น, โลหะนอกกลุ่มเหล็ก ส่วน CBN จะใช้ในการทำเหล็กอัลลอยด์และนิกเกิลอัลลอยด์
Other