3 จุดแข็งที่สำคัญ

|  ความสามารถในการนำเสนอ  |  ความสามารถด้านเทคโนโลยี  |  ความสามารถด้านการผลิต


1. ความสามารถในการนำเสนอ

บริษัทเราเป็นผู้ให้บริการและนำเสนอสินค้าที่เป็นที่ต้องการของลูกค้า

“การตัด” “การเจียระไน” “การขัด” “การเจาะ”
สินค้าของโตเกียวไดมอนด์มีใช้อยู่ใน “การผลิต” ทางอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง

อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลจากการที่เราได้สื่อสารอย่างลึกซึ้งกับลูกค้าภายใต้เทคโนโลยีและ Know-How ที่สะสมมายาวนาน

เราไม่เพียงแต่นำเสนอสินค้าและให้บริการที่เหมาะสมที่สุดต่อ “การผลิต” แต่เรายังตอบสนองต่อความต้องการและช่วย
แก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า ซึ่งนั่นคือรากฐานของบริษัทโตเกียวไดมอนด์

บริษัทเรามองหาแนวทางแก้ไขตามความเห็นของลูกค้าโดยยึดหลักการว่า “ลูกค้าทุกคนคือคนพิเศษ”

และเพื่อการนี้ เราได้ทุ่มเทกับการให้คำปรึกษาที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่ลูกค้าต้องการในการผลิต อาทิเช่น
“สามารถตัดได้ดีกว่าเดิม” “สามารถเจียรได้สวยกว่าเดิม” “สามารถขัดได้สวยกว่าเดิม” “สามารถเจาะรูได้สวยกว่าเดิม” และ
ก่อให้เกิดความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเราสามารถนำเสนอสินค้าใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นให้แก่ลูกค้าได้ นอกจากนี้ เรายังผลัก
ดันให้มีการพัฒนาธุรกิจไปทั่วโลก เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

เราจะมุ่งไปสู่การเป็นผู้ผลิตเพียงหนึ่งเดียวสำหรับท่านโดยการส่งมอบสินค้าและบริการที่รวดเร็วและทำให้ท่านพึงพอใจ

ซึ่งนั่นก็เป็นนโยบายของเรา

 


การผลิตของเราเพื่อ “ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และทำให้ท่านพึงพอใจ”
เราเริ่มมาจากการตลาดที่เน้นให้คำปรึกษาตามหลักนโยบายนี้

 
image
 
 

2. ความสามารถด้านเทคโนโลยี

เรามุ่งที่จะเป็นมาตรฐานของโลกโดยสร้างสินค้าที่ยอดเยี่ยม และเข้าไปปฎิวัติวิธีการผลิตของโลก

image

เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยทำงานร่วมกันกับแผนกการตลาดและแผนกการผลิต และเสริมด้วยเทคโนโลยี
อันปราณีตที่เกิดจากความเชี่ยวชาญ

image

“เราทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนเป็นที่แรก ดังนั้น เราจะเป็นบริษัทที่ทั่วโลกจับตามอง” ความภาคภูมิใจนี้ผลักดัน
พวกเราไปสู่อนาคต

 
 

3. ความสามารถด้านการผลิต

จิตวิญญาณในการผลิตที่ “สร้างสุดยอดของโลก” จะสร้างให้เกิดการผลิตสินค้าหลากหลายชนิดในปริมาณน้อยซึ่งทำให้
มูลค่าสินค้าเพิ่มสูงขึ้น

เราผลิตเครื่องมือเพชรชั้นนำระดับโลกเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมทั้งเป็นผู้คิดค้นสินค้า
จำนวนมากที่มีเป็นแห่งแรกในประเทศมาอย่างยาวนาน

ความสามารถในการสร้างสรรค์สินค้าที่มีความละเอียดสูงขนาดที่ไม่สามารถตรวจวัดได้ของเรานั้น ได้มาจาก Know-How
ที่ใช้ในการผลิตระดับนาโนซึ่งสะสมมาเป็นเวลานานหลายปี รวมถึงการรวมตัวกันของวิศวกรจำนวนมากมาช่วยในการผลิต
นอกจากนี้ เราได้จำแนกโรงงานผลิตตามประเภทของสินค้า และรักษาความสามารถในการผลิตให้ยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถ
รับมือกับการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ พร้อมทั้งทำการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมีแบบแผนเพื่อลด Lead time
ตั้งแต่ได้รับคำสั่งซื้อจนถึงส่งมอบสินค้าให้สั้นลง และเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายชนิดในปริมาณน้อย

“เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะเราสามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่าที่ลูกค้าต้องการได้”

**ที่ผ่านมาและจากนี้ต่อไป เราจะดำเนินการผลิตไปจนกว่าจะได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า

image

นี่คืออุปกรณ์ตรวจวัดความละเอียดขอบของปลายมีดขัดเพชรแบบสามมิติ โดยสามารถประเมินรูปลักษณ์โดยละเอียด
ของปลายมีดไบต์ได้โดยไม่ต้องสัมผัสเพียงแค่ควบคุมเลเซอร์เท่านั้น

image

นี่คือเครื่องกลึง NC ที่ใช้ทำฐานจานเพชร ฯลฯ เป็นเครื่องที่สามารถผลิตอุปกรณ์ที่มีความละเอียดและคุณภาพสูง
แบบเดียวกันได้ด้วยการสร้างโปรแกรมให้ควบคุมโดยอัตโนมัติ