สำนักงานและโรงงานสามารถดำเนินกิจการได้ปราศจากภาวะน้ำท่วม

บริษัท โตเกียว ไดมอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ที ดี เอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ใน พื้นที่

นิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี จึงไม่ได้รับผลจากอุทกภัยในครั้งนี้แต่อย่างใด ดังนั้น ขณะเราจึงมี ศักยภาพ และความพร้อม ในการให้บริการท่านอย่างดีเช่นเดิม