จาน CBN BJO บอนด์เจียรเหล็กกล้าไฮสปีด

products image

มีความทนทานมากกว่าผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัท 144% และทนทานกว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น 220%

ลดแรงต้านในการเจียรป้อนคีบวัสดุไฮสปีดให้น้อยลง และคงความคมได้ยาวนาน มีความทนทานมากกว่าผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัท 144% และทนทานกว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น 220% มีความสามารถในการเจียรฟลุทดอกเจาะ/ดอกต๊าป
≫ detail

จาน CBN เมทัลบอนด์ตรงตามรูปทรง

products image

รูปทรงเปลี่ยนแปลงน้อย, มีอายุใช้งานนาน

เป็นจานเมทัลบอนด์สำหรับชิ้นงานตรงตามรูปทรง เช่น เลื่อยและมีดที่ทำจากเหล็กแข็ง, เหล็กเครื่องมือประสม สามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่ไม่สามารถใช้หินลับทั่วไปได้, ชิ้นงานที่มีรูปทรงละเอียดและซับซ้อน และมีรูปทรงเปลี่ยนแปลงน้อย อีกทั้งมีจุดเด่นคือมีอายุการใช้งานยาวนาน
≫ detail

จาน CBN ไวตริไฟล์บอนด์

products image

เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงและมีอายุการใช้งานนาน จึงช่วยลดเวลาในการเปลี่ยนหินลับ ฯลฯ

เป็นจานไวตริไฟล์บอนด์ที่ใช้กับชิ้นงานขัดที่ทำจากวัสดุเหล็กและเหล็กกล้าที่มีความแข็งสูง เช่น เหล็กแข็ง, เหล็กเครื่องมือประสม, อัลลอยด์ทนความร้อน, นิกเกิลอัลลอยด์ ฯลฯ มีประสิทธิภาพสูงและมีอายุการใช้งานนานเมื่อเปรียบเทียบกับหินลับทั่วไป จึงช่วยลดเวลาในการเปลี่ยนหินลับ ฯลฯ
≫ detail