จาน G2(G สแควร์)

products image

ช่วยลดต้นทุน จึงช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพกว่าเดิม

เจียรผิวชิ้นงานให้เรียบได้อย่างมีปประสิทธิภาพและละเอียด ด้วยความคมและความละเอียดที่ได้จากการประกอบไวตริไฟล์บอนด์ที่มีรูระบายอากาศและเซกเมนต์พิเศษเข้าไว้ด้วยกัน
≫ detail